Výstava Barvy života
Iniciativa Na rovinu, Národní ústav duševního zdraví

Doprovodný program
výstava
Prezenčně

pondělí 11. 3., 9:00–19:00
úterý 12. 3., 9:00–19:00
středa 13. 3., 9:00–19:00
čtvrtek 14. 3., 9:00–19:00
pátek 15. 3., 9:00–19:00
sobota 16. 3., 10:00–17:00
neděle 17. 3., 10:00–15:00

Výstava bude umístěna v komunikačních prostorách v prvním patře budovy AV ČR.

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
BEZ REZERVACE
Výstava „Barvy života“ iniciativy NA ROVINU přináší formou fotografií a reálných příběhů poselství, že život se zkušeností s duševním onemocněním není černobílý, i když v krizi se jako černobílý může zdát. Mnoho lidí mezi námi žije s touto zkušeností bohaté životy plné barev a radosti, stejně jako lidé bez ní. Jedno mají společné – dali sami sobě šanci, dali šanci barvám ve svém životě. Výstava odmítá stereotypní vnímání duševního zdraví, ve kterém jako by existují pouze dvě polohy: buď zdraví, nebo nemoc. Duševní zdraví je však spíše pestrým kontinuem prožitků, které se dynamicky mění v průběhu celého života, jednotlivých životních období a někdy i během jednoho dne. Výstava vznikla roku 2022 z iniciativy NA ROVINU v projektu Destigmatizace v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), který je součástí reformy péče o duševní zdraví v České republice. Hlavními principy iniciativy NA ROVINU vycházejí z toho, že mluvit na rovinu o duševním zdraví není ostuda, ale nutnost; mít rovné šance se zdravými lidmi je právo; duševní zdraví je na stejné úrovni jako fyzické; profesionálové i lidé s duševním onemocněním jsou si rovni.