O festivalu

O festivalu

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998. Všechny akce festivalu jsou přístupné zdarma. Budova Akademie věd ČR v Praze na Národní je bezbariérová.

 

25. ročník festivalu proběhne v termínu od 11. do 17. března 2024. 
 
Hlavními sponzory pro rok 2023  byly společnosti Bioinova a.s. a M.G.P. spol. s r.o., kterým tímto děkujeme za laskovou podporu festivalu Týden mozku! 

Oficiální spot Týdne mozku 2023

 

The European Dana Alliance for the BrainPořádání této akce v Evropě koordinuje The European Dana Alliance for the Brain (EDAB).

 
 
Na organizaci Týdne mozku se podílejí tyto instituce:

 

SSČÚEM AV ČRČeská společnost pro neurovědy