Jazyk nemluvňat: naladění mozku novorozence na mateřskou řeč
Psychologický ústav AV ČR

Zdroj: Vladimír Šigut, Univerzita Karlova
Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

pátek 15. 3., 11:00

Z akce nebude pořízen záznam.

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Rodíme se s mateřským jazykem? Tenhle oříšek zkusíme rozlousknout během přednášky. Podíváme se na to, co všechno člověk zažívá – z jazykové stránky – ještě v době před narozením a brzy po něm. Uvidíme, že již prenatálně je lidskému plodu dostupný určitý řečový input a že plod se z něj do určité míry učí. A proto mozek novorozeného miminka reaguje na mateřský jazyk jinak než na jazyk cizí.

Ukážeme si, kdy a jak se mozek plodu a miminka nalaďuje na okolní řeč a co všechno o jazyce už i malé nemluvně ví a ve své mateřské řeči umí.

Přednášející

Dr. Kateřina Chládková, M.A.
Psychologický ústav AV ČR
Kateřina Chládková se věnuje psycho- a neurolingvistice. Ve svém bádání se zaměřuje na osvojování jazyka napříč životem - od vývoje vnímání mateřského jazyka v době okolo narození až po učení se dalších jazyků v dospělosti. Zkoumá, jak jsou jazykové a komunikační kompetence člověka provázány s aktivitou mozku, aktivitou těla a psychosociálními aspekty mezilidské interakce.