Poruchy jazykového vývoje: mozek, geny a komunikace
Psychologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

čtvrtek 14. 3., 11:00

Z akce nebude pořízen záznam.

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Jazyk je komplikovaný komunikační systém a většina dětí si ho osvojuje velmi rychle a zdánlivě snadno: roční děti teprve začínají říkat první slova, tříleté děti dokážou vést plynulou konverzaci a děti ve škole se naučí číst a znají mnoho tisíc slov. Existují ale děti, pro které je tento proces obtížnější: začínají mluvit později, obtížně hledají slova a tvoří věty, špatně si s ostatními rozumějí.

Co je vlastně v komunikačním systému těchto dětí špatně? Jak můžeme narušení jazykového vývoje měřit? A jak nám při porozumění těmto poruchám může pomoci chápání dědičnosti jazykových jevů?

Přednášející

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
Psychologický ústav AV ČR
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc., se zabývá vývojovou psychologií a psycholingvistikou. Zkoumá, jak se děti učí mluvit, jak se během života utváří znalost jazyka a jak funguje její používání v dětství a v dospělosti. Zabývá se i obecnějšími metodologickými otázkami vývojové psychologie, zejména metodami dlouhodobého výzkumu.