Jak zjistit a jak porazit Alzheimerovu nemoc
M.G.P. spol. s r.o.

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

úterý 12. 3., 16:00

Z akce nebude pořízen záznam.

Publikum: dospělá veřejnost
Přibližná délka trvání: 60 min
OBSAZENO

Na již obsazené přednášky nebo doprovodný program se není možné nahlašovat jako náhradník.

Lidský mozek má 100 miliard nervových buněk a každá z nich průměrně 1000 spojů. Navzájem spolu komunikují a umožňují vnímat nás samé nebo okolní svět, tvoří naše myšlenky. U Alzheimerovy nemoci dochází k zrychlenému úbytku nervových buněk v důsledku přítomnosti bílkoviny beta-amyloidu. Tyto změny probíhají nenápadně 10–20 let, pak se ale objeví první obtíže s pamětí, mírná kognitivní porucha a onemocnění nezadržitelně směřuje do stadia demence. Vědci a lékaři se snaží odstranit beta-amyloid, který stojí na počátku této kaskády dějů pomocí biologické léčby. K tomu, abychom byli v léčbě úspěšní, potřebujeme nejen účinné a bezpečné léky, ale i přesnou a spolehlivou diagnostiku. Velkým pokrokem je proto možnost zobrazit beta-amyloid pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) nebo v mozkomíšním moku. Na PET jsme schopni zjistit nejen metabolismus, ale i prokrvení jednotlivých částí mozku. Moderní diagnostika se musí vypořádat s mnoha výzvami, mezi které patří zejména kapacita zdravotního systému (personálu, přístrojů, financí), a rovněž s množstvím dat a schopností je interpretovat. V tomto směru hrají stále důležitější roli moderní technologie, které umožní účinný a dostupný screening při podezření na první obtíže. Již brzy v tom budou pomáhat i mobilní telefony nebo telemedicína. S množstvím dat a nedostatkem lékařů bude snad brzy schopna pomoci i umělá inteligence. Nebojme se nových technologií v medicíně a pojďme jim během přednášky společně vstříc.

Přednášející

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN
Vedoucí Kognitivního centra při Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN, je hlavním výzkumníkem České studie stárnutí mozku (www.cbas.cz) a působí rovněž v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) v Brně. Založil Alzheimer nadační fond (www.alzheimernf.cz), je členem Vědecké rady Mezinárodního institutu pro neurodegenerativní onemocnění (www.indrc.cz) a řady dalších projektů a organizací.