Zobrazení mozkových nádorů magnetickou rezonancí
Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta MU

Doprovodný program
přednáška
Prezenčně

pondělí 11. 3., 15:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) je v dnešní době standardem u pacientů s mozkovými nádory či jinými druhy onemocnění mozku vyžadujícími chirurgickou léčbu. Tato metoda kromě vlastního detailního popisu patologického ložiska z hlediska jeho lokalizace či charakteru nabízí řadu pokročilých technik zobrazení, které poskytují bližší pohled na strukturu nádorové tkáně a umožňují také detailněji zmapovat funkčně důležité oblasti mozku ve vztahu k nádoru, aby jeho následné chirurgické odstranění bylo co nejbezpečnější.

Cílem přednášky je seznámit posluchače s těmito moderními metodami MR zobrazení, které se využívají v každodenní praxi či ve výzkumu v oblasti neuroonkologie.

Přednášející

doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny, LF MU a FN Brno