Operace aneuryzmat a cévních malformací mozku
Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta MU

Doprovodný program
přednáška
Prezenčně

neděle 17. 3., 11:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Přednáška se zabývá problematikou aneuryzmat a cévních malformací mozku. Jedná se o závažná cévní onemocnění mozku, se kterými se v neurochirurgii setkáváme. Přednáška se věnuje komplexně této problematice s důrazem na operační řešení, jeho načasování a používané techniky ošetření.

Přednášející

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno