Možnosti umělé inteligence v analýze CT u pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu
Ostravská univerzita, Brainomix Limited

Doprovodný program
přednáška s praktickými ukázkami
Prezenčně

pondělí 11. 3., 16:00
Publikum: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 90 min
BEZ REZERVACE
Interaktivní přednáška vás provede příběhy pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu (CMP). CMP je jednou z nejčastějších příčin dlouhodobých následků (tzv. disability) a příčin smrti u české dospělé populace. Nicméně se nevyhýbá ani mladým dospělým a dětem. Naštěstí Česká republika patří k zemím s nejlepší úrovní péče o pacienty s CMP díky skvěle organizované péči, kdy lékaři mají k dispozici účinné možnosti léčby.

Pod vedením doc. MUDr. Ondřeje Volného, Ph.D., se naučíte rozpoznat příznaky CMP. Společně s Davidem Balo vás naučíme, jak správně a rychle reagovat v případě, že jste svědky rozvoje příznaků CMP u vašeho blízkého. Během interaktivní části přednášky se naučíte, jak lékaři interpretují snímky z počítačové tomografie (tzv. CéTéčko) s pomocí nástrojů umělé inteligence, kterou si budete moct nainstalovat i do vašeho chytrého mobilního telefonu, proto si prosím nezapomeňte vzít chytré mobilní telefony s sebou. Těšíme se na vás a nezapomínejte, "čas je mozek".

Přednášející

doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO
Ostravská univerzita
Docent Ondřej Volný je vedoucím Centra klinických neurověd Lékařské fakulty OU a jediným českým absolventem prestižního Stroke Fellowship programu v rámci Calgary Stroke Program (University of Calgary and Foothills Medical Centre, Calgary, Kanada). Výzkumně se zabývá moderními metodami zobrazení mozku a využitím virtuální reality a robotiky v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě.
David Balo
Brainomix Limited
David Balo je Healthcare manažerem ve společnosti Brainomix Limited pro region střední a východní Evropy. Profesně má na starosti integrace řešení využívající algoritmů umělé inteligence k automatickému hodnocení lékařských zobrazovacích dat, do nemocniční infrastruktury a klinických workflow.