Přednáškový podvečer s neurovědci 2
Lékařská fakulta UK v Plzni, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Doprovodný program
přednáška
Prezenčně

čtvrtek 14. 3., 17:00
Publikum: dospělá veřejnost
Přibližná délka trvání: 90 min
BEZ REZERVACE
Setkání s vědci z Lékařské fakulty v Plzni nad tématy:
1) Spánek perspektivou evoluce: Proč spíme? Jaké jsou podoby a význam spánku v živočišné říši?
2) Buněčná terapie onemocnění mozku a její úskalí: výzvy moderních biologických metod léčby mozku
3) Genová terapie a její aplikovatelnost v léčbě genetických onemocnění mozku: Jaké možnosti nabízí úprava genetické informace v léčbě neurologických poruch?

Přednášející

MUDr. Karel Blahna, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
Mgr. Jan Tůma, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy