Přednáškový podvečer s neurovědci 1
Lékařská fakulta UK v Plzni, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Doprovodný program
přednáška
Prezenčně

pondělí 11. 3., 17:00
Publikum: dospělá veřejnost
Přibližná délka trvání: 90 min
BEZ REZERVACE
Setkání s vědci z Lékařské fakulty v Plzni nad tématy:
1) Mozek jako informační procesor: jak mozek zpracovává a ukládá informace, jakým způsobem funguje paměť?
2) Neurobiologie schizofrenie a deprese: jaké jsou známé mechanismy těchto onemocnění?
3) Léčíme moc, anebo málo: Měl Tom Sawyer nemocný mozek? Pohled na současné pojetí duševních poruch

Přednášející

doc. MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
Vojtěch Pišl, M.Sc.
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy