Týden mozku na 2. LF UK: Epilepsie - mýty a fakta
Univerzita Karlova: 2. lékařská fakulta, EpiReC, EpiStop, z.s.

Doprovodný program
přednáška s besedou
Prezenčně a stream

středa 13. 3., 16:00–18:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 120 min
BEZ REZERVACE

Sledovat přenos
Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty. Zatímco u většiny lidí s epilepsií se daří vhodně zvolenou léčbou dosáhnout bezzáchvatovosti, u necelé čtvrtiny pacientů, kteří jsou farmakorezistentní, je třeba hledat alternativní způsoby léčby. Někteří lidé podstupují chirurgickou léčbu, při které je odstraněna část mozku, ze které záchvaty vycházejí. Věda a výzkum epilepsie nám odhaluje mnohé principy fungování lidského mozku.

V rámci bloku přednášek seznámíme posluchače s problematikou epilepsie a s principy současné léčby, jak probíhají přípravy na epileptochirurgii, co dokážeme zjistit o lidském vědomí za použití intrakraniáního EEG a jak mozek pracuje s písmeny a čísly, a také zcela prakticky, jaká režimová opatření jsou pro lidi s epilepsií vhodná a která tvrzení či doporučení z minulosti je naopak potřeba uvést na pravou míru.

Program:

• Epilepsie: základní fakta a principy léčby – Jana Amlerová
• Když se léčba nedaří: možnosti chirurgické léčby – Adam Kalina
• Co dokážeme zjistit o fungování mozku díky epilepsii – Michaela Kajšová
• Život s epilepsií: mýty a fakta – Jana Zárubová
• Diskuse

Celkem: 120 min.

Akce bude streamována z webu 2. LF UK zde: https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/tyden-mozku-na-2-lekarske-epilepsie-myty-a-fakta

Přednášející

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM, EpiReC
MUDr. Jana Amlerová je neurolog se statusem epileptologa. Pracuje v Centru pro epilepsie Motol na Neurologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Vedle své klinické praxe se zabývá vědeckou činností se zaměřením na experimentální neuropsychologii. Věnuje se aktivně také vzdělávání a osvětové činnosti v rámci projektů spolku EpiStop.
MUDr. Adam Kalina
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM, EpiReC
MUDr. Adam Kalina pracuje na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol, kde se věnuje především skalpovému a intrakraniálnímu EEG a jejich využití v epileptologii a základním výzkumu. Organizuje předoperační vyšetření dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty chirurgické léčby epilepsie. V průběhu předoperačního vyšetření zjišťuje, odkud přesně záchvaty vycházejí a které části mozku nutno zachovat.
MUDr. Michaela Kajšová
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM, EpiReC
Pracuje jako sekundář na Neurologické klinice 2. LF UK a FNM v Praze. Kromě klinické praxe se věnuje Ph.D. studiu, jehož cílem je výzkum kognitivních funkcí pomocí intrakraniálního EEG u pacientů s farmakorezistentní epilepsií. Za použití vysokého rozlišení testuje rozdíly mezi zpracováním různých symbolů v mozku (např. písmen a čísel) a zkoumá elektrický signál nahrávaný na speciální elektrody.
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK, EpiReC, EpiStop
Epileptologii se věnuje přes 30 let. V posledních letech se zaměřuje zejména na problematiku žen s epilepsií, genetiky u dospělých s epilepsií, oblast farmakorezistentní epilepsie a epilepsie u lidí s kombinovaným postižením. Pracuje v Centru pro epilepsie Motol při Neurologické klinice 2. LF UK a FNM. Je místopředsedkyní spolku EpiStop, který pomáhá lidem s epilepsií žít plnohodnotný život.