Neurosteroidy v nemoci a ve zdraví
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

pátek 15. 3., 14:00

Z akce bude pořízen záznam.

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Termínem neurosteroidy jsou označovány látky steroidní povahy, které vznikly v nervové tkáni. Jejich koncentrace v mozku se liší v průběhu života, v nemoci či ve zdraví a také dle pohlaví. Neurosteroidy ovlivňují činnost receptorů pro přenos nervového vzruchu a v konečném důsledku tedy ovlivňují samotnou činnost centrální i periferní nervové soustavy. Kompenzace vzniklých nerovnováh pomocí neurosteroidů proto může poskytnout léčebný neuroprotektivní efekt.

Americký Úřad pro kontrolu léčiv (FDA) a Evropská léková agentura (EMA) v nedávné době schválili používání tří neurosteroidů pro léčbu poporodních depresí a dětské formy epilepsie. Schválení neurosteroidů jako nových léčiv proto jednoznačně dokazuje jejich obrovský potenciál pro další vývoj.

Při přednášce si vysvětlíme, co neurosteroidy jsou a jak se liší od steroidů-hormonů. Povíme si, jak se liší neurosteroidy v rámci pohlaví a věku. Objasníme, jaké indikace se v současné době v oblasti neurosteroidů studují a které nemoci by bylo možné neurosteroidy léčit. V neposlední řadě vám poradíme, jak vy sami můžete své neurosteroidy ovlivnit ve svůj vlastní neuroprotektivní prospěch.

Přednášející

Mgr. Eva Kudová, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Dr. Eva Kudová je vedoucí juniorské vědecké skupiny „Skupina Evy Kudové – Neurosteroidy“ v ÚOCHB AV ČR. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti organické syntézy steroidů i strukturně-aktivitních vztahů. V současné době se její skupina věnuje vývoji nových neurosteroidů jakožto modulátorů iontových receptorů, ale i receptorů vázaných na G-proteiny.