Paměť, věk a Alzheimerova nemoc: čelíme výzvám stáří
Fyziologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

pondělí 11. 3., 14:00

Z akce bude pořízen záznam.

Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
OBSAZENO

Na již obsazené přednášky nebo doprovodný program se není možné nahlašovat jako náhradník.

Učení a paměť jsou klíčovými aspekty lidského intelektu a způsobem, jakým absorbuje a uchovává informace. Přednáška prozkoumá fascinující dynamiku, která spojuje procesy učení a paměti s přibývajícím věkem. Zjistíme, jak naše mozkové funkce procházejí proměnami během různých životních fází a jak stárnutí může ovlivnit naše schopnosti učit se a pamatovat si. Budeme se také věnovat neurodegenerativním onemocněním, jako je Alzheimerova nemoc, a jejich dopadu na kognitivní funkce. Přednáška nás provede moderními neurovědeckými poznatky, které nám pomáhají lépe porozumět procesům učení a paměti a jak je ovlivňuje věk. Zároveň nám poskytne náhled na strategie a cvičení, které mohou pomoci udržet a zlepšit naše kognitivní schopnosti i v pozdějším věku. Provede nás fascinujícím světem našeho mozku, jeho výzvami a možnostmi pro udržení duševní svěžesti v průběhu celého života.

Přednášející

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc.
Fyziologický ústav AV ČR