DAT-SPECT v diferenciální diagnostice parkinsonských syndromů
Středisko společných činností AV ČR, M.G.P.

Doprovodný program
přednáška
Prezenčně

středa 15. 3., 15:00
Přibližná délka trvání: 45 min
OBSAZENO

Na již obsazené přednášky nebo doprovodný program není možné nahlašovat se jako náhradník.

Parkinsonova nemoc je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění a počet pacientů postižených touto nemocí stoupá. Pokusy o vývoj látek zpomalujících průběh onemocnění selhaly, zřejmě i proto, že v době vzniku neurologických obtíží, jako je zpomalení pohybu, třes nebo svalová ztuhlost, je již onemocnění značně pokročilé. Odhaduje se, že parkinsonské příznaky se objevují až při ztrátě 50–70 % nervových buněk produkujících dopamin v substancia nigra. Diagnostika Parkinsonovy nemoci se v poslední době posouvá do časnějších stadií onemocnění, kdy nejsou plně vyjádřeny specifické projevy nemoci a klinické vyšetření je nutné doplnit pomocnými metodami. Jednou z důležitých metod, která může odhalit úbytek dopaminových nervových buněk ještě před vypuknutím příznaků nemoci, je SPECT – jednofotonová emisní tomografie s použitím látky vážící se na dopaminový transportér (DAT). Tato metoda zároveň dokáže odlišit Parkinsonovu nemoc od sekundárních parkinsonských syndromů, např. polékové nebo funkční příčiny. Přednáška bude zaměřena na možnosti využití metody DAT-SPECT v diagnostice časné (prodromální) Parkinsonovy nemoci a příbuzných neurodegenerativních onemocnění.

Přednášející

Doc. MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd
Pracuje v extrapyramidovém centru neurologické kliniky a zároveň na radiodiagnostické klinice VFN a 1. LF UK. 2013–⁠2016 pracoval jako výzkumný pracovník na klinice neuroradiologie v Göttingenu a v Max-Delbrück centru v Berlíně. Je jedním ze zakládajících členů Neuropsychiatrického fóra, v rámci kterého spolupořádal několik odborných konferencí zaměřených na edukaci a mezioborovou spolupráci.