Mozek jako metropole
Ústav informatiky AV ČR

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

pondělí 13. 3., 17:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
REZERVOVAT
Moderní metody zobrazování mozkové aktivity umožňují přesnou lokalizaci kognitivních funkcí i měření spontánní mozkové aktivity. Přednáška přiblíží, jaké jsou možnosti a úskalí analýzy takových dat a nejnovější výsledky v této oblasti, zejména rychle se rozvíjející využití teorie grafů. Ta nabízí zjednodušený pohled na mozek jako množinu oblastí (uzlů), mezi kterými probíhá interakce skrze sadu různých cest (hran) –⁠ podobně jako město můžeme vidět jako sadu náměstí spojených ulicemi.

Přednášející

Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
Ústav informatiky AV ČR
Jaroslav Hlinka vede skupinu Kompexních sítí a mozkové dynamiky v Ústavu Informatiky AV ČR. Původně vystudoval matematiku na FJFI ČVUT a psychologii na FF UK. Po doktorském studiu na University of Nottingham se vrátil do ČR a věnuje se vývoji a aplikaci matematických metod pro charakterizaci interakční struktury komplexních systémů reálného světa (kromě lidského mozku třeba i zemského klimatu).