Terapeutický robot řízený mozkovou aktivitou
Západočeská univerzita v Plzni

Doprovodný program
informační videa
ONLINE

pondělí 13. 3., 08:00–23:59
úterý 14. 3., video k dispozici po celý den
středa 15. 3., video k dispozici po celý den
čtvrtek 16. 3., video k dispozici po celý den
pátek 17. 3., video k dispozici po celý den
sobota 18. 3., video k dispozici po celý den
neděle 19. 3., video k dispozici po celý den
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost
Přibližná délka trvání: 15 min
BEZ REZERVACE
ONLINE VIDEO
Vědci z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni pracují ve spolupráci s dalšími pracovišti na vytvoření terapeutického rehabilitačního robota, který je schopný kolaborovat s pacientem přímo na úrovni jeho myšlení, a je tedy řízen myšlenkovým záměrem pacienta vykonat požadovaný pohyb. K predikci pohybu se využívá rozhraní mozek-počítač (Brain-Computer Interface), ve kterém se neinvazivním způsobena měří mozková aktivita rehabilitované osoby (EEG) a na základě této aktivity je vyhodnoceno, zda má tato osoba vůli pohnout ramenem robota. V případě projevení této vůle bude robot aktivně "pomáhat" měřené osobě s pohybem po zadané trajektorii. K měření mozkové aktivity jsou využita jak komerční zařízení, tak jednoduchá open-source zařízení, popř. jednoduché EEG čelenky, při vyhodnocování EEG aktivity se využívají jednak standardní BCI algoritmy, uvažuje se ale také o možnosti využití nově vyvinutých algoritmů na bázi neuronových sítí a metod hlubokého učení.

Přednášející

Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Vystudoval obor Elektronické počítače na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Od roku 1995 pracuje na ZČU jako odborný asistent na katedře informatiky a výpočetní techniky. Zabývá se neuroinformatikou, analýzou EEG dat a biosignálů, návrhem neuroinformatických experimentů a jejich hardwarovou realizací. Vyučuje předměty zaměřené na analýzu a zpracování signálů a vizuální informace.