Moderní diagnostika a léčba epilepsie – od genů až k laseru
Univerzita Karlova: 2. lékařská fakulta, EpiReC

Doprovodný program
přednáška
Prezenčně a stream

středa 15. 3., 15:00–17:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 120 min
BEZ REZERVACE

Sledovat přenos
Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty. Přibližně u třetiny lidí s epilepsií záchvaty neodpovídají na léčbu. Vybraní pacienti mohou podstoupit chirurgickou léčbu, při které neurochirurg odstraní oblast mozku, ve které se nachází epileptické neurony a které záchvaty spouští.

V rámci bloku přednášek posluchače seznámíme s problematikou epilepsie; jak lze oblast mozku, kde se nachází epileptické ohnisko, s pomocí nejmodernějších metod zobrazit; či jakým způsobem v mozku nalézt zdroj epileptické aktivity. Návštěvníci také uslyší, jaké jsou nejmodernější neurochirurgické postupy, jak epileptické ohnisko odstranit a jaké způsoby léčby je v budoucnu nahradí.

Program:
Úvod do epilepsie, 15:00 (dr. Jana Amlerová)
Jak nalézt v mozku epileptické ohnisko, 15:20 (doc. Martin Kynčl)
Jak se projevuje epileptická tkáň a jak ji zaměřit, 15:40 (dr. Radek Janča)
Moderní chirurgické postupy v léčbě epilepsie u dospělých a u dětí, 16:00 (prof. Ondřej Bradáč, doc. Petr Libý)
Budoucí možnosti léčby epilepsie, 16:25 (prof. Přemysl Jiruška)
Diskuse 16:40
Závěr 17:00

Poznámka k online streamu: Meeting ID: 931 8922 2962, bez hesla

Přednášející

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.
2. lékařská fakulta UK, Neurologická klinika 2. LF UK a FNM, EpiReC
Dr. Jana Amlerová je lékařkou Centra pro epilepsie Motol. Věnuje se dospělým pacientům s epilepsií, včetně těch s komplikovanými a farmakorezistentními formami epilepsie. Je koordinátorkou půjčovny aurikulárních stimulátorů, které jsou jednou z léčebných možností, když léky nezabírají optimálně.
doc. MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
2. lékařská fakulta UK, Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM
Doc. Martin Kynčl je vedoucí lékař oddělení dětské magnetické rezonance Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na dětské neurozobrazování s dlouholetými zkušenostmi v oblasti dětských mozkových nádorů a fokálních epilepsií způsobených malformacemi kortikálního vývoje.
Ing. Radek Janča, Ph.D.
ČVUT, Fakulta elektrotechnická, EpiReC
Dr. Radek Janča je vedoucím týmu klinické elektrofyziologie centra EpiReC. Věnuje se počítačovému zpracování signálů mozku a jejich propojení se zobrazovacími metodami. Zaměřuje se na využívání počítačových věd a vývoj nových technologií pro potřebu přesnější diagnostiky a chirurgické léčby farmakorezistentní epilepsie.
prof. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.
2. lékařská fakulta UK, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM
Těžištěm zájmu prof. Ondřeje Bradáče je oblast funkční neurochirurgie s využitím stereotaktických metod mozkové stimulace a hydrocefalu. Zabývá se diferenciální diagnostikou normotenzního hydrocefalu a ostatních neurodegenerativních chorob spojených s demencí, které v současnosti nabývají na významu vzhledem ke stárnutí populace rozvinutého světa.
doc. MUDr. Petr Libý, Ph.D.
2. lékařská fakulta UK, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM, EpiReC
Doc. Petr Libý se v rámci oboru neurochirurgie věnuje zejména dětské neurochirurgii. V přednášce se budeme zabývat moderními neurochirurgickými postupy v léčbě epilepsie u dětí. 80 % našich pacientů, je po operaci bez záchvatů s možností se dál normálně vyvíjet. Důležité je včasné provedení operace v centru s dedikovaným týmem profesionálů.
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph. D.
2. lékařská fakulta UK, Ústav fyziologie, EpiReC
Prof. Přemysl Jiruška je vedoucím Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty UK. Ve svém výzkumu se zaměřuje na příčiny epilepsie, mechanismy vzniku záchvatů a nové možnosti léčby. Prof. Jiruška je vedoucím projektu Epileptologického výzkumného centra EpiReC, jehož cílem je otevřít cestu k novým účinným způsobům prevence, diagnostiky a léčby epilepsie.