Rytmus mozku, těla a řeči
Psychologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

čtvrtek 16. 3., 11:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
OBSAZENO

Na již obsazené přednášky nebo doprovodný program není možné nahlašovat se jako náhradník.

Rytmus je všude kolem nás i v nás: ať už jde o kapající vodu, mořské vlny, kymácející se stromy nebo lidskou chůzi, srdeční tep, dech a mozkovou aktivitu. V přednášce se zaměříme právě na rytmy mozku ve vztahu k ostatním biorytmům a k lidské kognici. Jelikož lidsky specifickou manifestací rytmu jsou hudba a zejména řeč, představíme výzkumy studující synchronizaci mozkových a řečových rytmů. Ukážeme si, jak se dají rytmy mozku, těla a řeči studovat a do jaké míry je synchronizace napříč všemi třemi doménami nutná pro zvládnutí jazyka a úspěšnou komunikaci.

Přednášející

Dr. Kateřina Chládková, M.A.
Psychologický ústav AV ČR
Dr. Kateřina Chládková bádá v Psychologickém ústavu AV ČR v oblasti psycho- a neurolingvistiky. Pomocí behaviorálních, neurofyziologických a komputačních metod zkoumá osvojování jazyka u kojenců a také řečovou adaptaci a psychosociální aspekty komunikace u starších dětí a dospělých. V současných experimentech se například snaží pochopit, jak se miminka nalaďují na rodnou řeč apod.