Vliv výživy a životního stylu na rozvoj Alzheimerovy nemoci
Fyziologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

pondělí 13. 3., 11:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
OBSAZENO

Na již obsazené přednášky nebo doprovodný program není možné nahlašovat se jako náhradník.

Alzheimerova choroba je progresivní chronické neurodegenerativní onemocnění; postihuje cca 1 % populace představující 60 % demencí. Je pátou nejčastější příčinou smrti. S rostoucí délkou dožití roste i počet lidí trpících touto nemocí, a s tím roste i socioekonomická zátěž společnosti. Mezi rizikové faktory rozvoje Alzheimerovy choroby patří nejen genetické faktory, věk, pohlaví a komorbidity jako vysoký krevní tlak, diabetes nebo metabolický syndrom, ale i dietetické návyky a životní styl (fyzická a duševní aktivita, kouření). V přednášce si povíme o příznivých účincích stravy (speciální experimentální diety) na rozvoj Alzheimerovy choroby. Ukážeme si, že tyto účinky jsou aditivní s pozitivními efekty zdravého životního stylu.

Přednášející

Mgr. Jan Jakubík, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR
Dr. Jan Jakubík je mezinárodně uznávaným neurovědcem v oblasti neurochemie cholinergní signalizace, molekulární neurofarmakologie GPCR a teorie receptorů. Nyní je vedoucím oddělení neurochemie ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Byl hlavním řešitelem několika grantů Grantové agentury ČR a podílel se na 7. rámcovém projektu EU LipiDiDiet.