Výzkum biologických hodin
Fyziologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

čtvrtek 16. 3., 15:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
OBSAZENO

Na již obsazené přednášky nebo doprovodný program není možné nahlašovat se jako náhradník.

V přednášce přiblížíme obor biologických rytmů (tzv. chronobiologii) a zejména nejnovější výzkum cirkadiánních hodin v naší laboratoři a jeho potenciál pro zlepšení zdraví a kvality života. Připomeneme bohatou historii chronobiologie, jejíž kořeny sahají až do 18. století, která před několika lety vyvrcholila udělením Nobelovy ceny za objev molekulárně-genetické podstaty cirkadiánních hodin. Budeme hovořit o úloze cirkadiánních hodin při regulaci spánku a dalších tělesných funkcí a o tom, jak narušení těchto vnitřních hodin může vést ke zdravotním problémům. Pokusíme se přiblížit, jak vědecké skupiny u nás a ve světě pracují na lepším pochopení mechanismů, které stojí za cirkadiánními hodinami, a jak mohou být tyto poznatky využity k vývoji nových a vylepšení stávajících léčebných postupů.

Přednášející

Mgr. Martin Sládek, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR
Dr. Martin Sládek má rozsáhlé vědecké zkušenosti, včetně postdoktorandského pobytu v laboratoři prof. Hastingse na světoznámém institutu MRC Laboratory of Molecular Biology v Cambridge, kde se zabýval cirkadiánními rytmy v suprachiasmatickém jádře a úlohou kasein kináz v molekulárním mechanismu biologických hodin. V současnosti pracuje v laboratoři Biologických rytmů Fyziologického ústavu AV ČR.