Jak se učíme a pamatujeme si
Fyziologický ústav AV ČR

Shutterstock
Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

pondělí 13. 3., 14:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
OBSAZENO

Na již obsazené přednášky nebo doprovodný program není možné nahlašovat se jako náhradník.

Chování živočichů i člověka, a také učení a paměť, lze chápat jako výsledek činnosti desítek miliard neuronů v mozku a ohromného počtu jejich spojení. Na základě poznatků anatomů a fyziologů z počátku dvacátého století zažily neurovědy velký rozmach v jeho druhé polovině. Badatelé se dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuronů, funkci nervových okruhů a jejich význam pro vytváření mentálních map světa. Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Přednáška odhalí tajemství neurofyziologie paměti, mozkových map a jejich narušení.

Přednášející

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.
Fyziologický ústav AV ČR