Mechanismy vzniku bolesti a Nobelova cena za medicínu v roce 2021
Fyziologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku
Prezenčně

pondělí 13. 3., 13:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
OBSAZENO

Na již obsazené přednášky nebo doprovodný program není možné nahlašovat se jako náhradník.

Akutní bolest je základním fyziologickým mechanismem, jenž chrání organismus před poškozením. Chronická bolest je naproti tomu patologickým stavem, výrazně zhoršujícím život pacienta. Dostupné léky na bolest mají celou řadu vedlejších účinků a v řadě případů, například po poškození nervového systému, nedokážou bolest uspokojivě utlumit. Pro vývoj nových léků je proto důležité studium základních mechanismů vzniku bolesti. Přednáška shrne základní poznatky o vzniku a mechanismech bolesti a současně upozorní na receptory teploty, chladu a tlaku, za jejichž objev byla udělena Nobelova cena v roce 2021.

Přednášející

MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR, zástupce ředitele pro vědu
MUDr. Jiří Paleček, CSc., vystudoval Lékařskou fakultu UK Praha a věnuje se výzkumu mechanismů vzniku a léčby bolestivých stavů ve Fyziologickém ústavu AV ČR. Výzkumu bolesti se začal věnovat během pobytu na University of Texas v USA. Od roku 2002 je vedoucím Oddělení výzkumu bolesti (původně funkční morfologie) ve Fyziologickém ústavu AV ČR.