Naše orientace ve světě a mozkové mapy
Fyziologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku
ONLINE

úterý 15. 3., 14:00
Publikum: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Přibližná délka trvání: 60 min
BEZ REZERVACE
ONLINE PŘENOS
Chování živočichů i člověka lze chápat jako výslednici činnosti desítek miliard neuronů v mozku a jejich spojení. Na základě poznatků anatomů a fyziologů z konce 19. století zažily neurovědy velký rozmach ve 20. století. Badatelé se dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuronů, funkci nervových okruhů a jejich význam pro vytváření mentálních map světa. Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Přednáška odhalí tajemství mozkových map a orientace v prostoru a jejich narušení.

Přednášející

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.
Fyziologický ústav AV ČR