Ukázky povídek, které začínají na stejné začáteční písmeno
Pevnost poznání

Doprovodný program
přednáška s praktickými ukázkami

pondělí 15. 3., 9:00 premiéra
úterý 16. 3., záznam
středa 17. 3., záznam
čtvrtek 18. 3., záznam
pátek 19. 3., záznam
sobota 20. 3., záznam
neděle 21. 3., záznam
Věková skupina: rodiny s dětmi, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Sestavování textů (sloganů, povídek, básniček, fejetonů aj.), jejichž všechna slova začínají stejným písmenem, je jedna z účinných a přitom zábavných technik trénování paměti. Člověk jednak trénuje svou paměť a současně zapojuje fantazii, představivost, emoce, zkušenosti i logické myšlení. A i kdyby náhodou zásoba slov došla a pisatel by si „musel“ pomoci nějakým slovníkem, tak i v takovém případě poskytuje svému mozku a řečovým centrům výborný „tréninkový materiál“, rozšiřuje svoji slovní zásobu a mnohdy se přiučí i významu nových, dosud jemu neznámých slov.
Sestavování slovíček do příjemně plynoucího textu, popř. textu humorného nebo dokonce napínavého, je pak nejen mozkový jogging, ale skutečné dobrodružství, které dokáže pisatele zcela pohltit a odvést tak od každodenních starostí.

Přednášející

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Odborná asistentka na UPOL, výuka obecné a molekulární biologie, fyziologie, patofyziologie a imunologie. Autorka řady vysokoškolských skript, držitelka ceny děkana Nejlepší pedagog PřF za r. 2015 a 2020. Popularizátorka biologických věd a garantka biologicky zaměřených projektů. Je také trenérkou paměti 2.st.