Fascinující orgán mozek
Ústav anatomie 2. LF UK, Ústav experimentální medicíny AV ČR

Doprovodný program
přednáška s praktickými ukázkami

pondělí 15. 3., 10:00
úterý 16. 3.
středa 17. 3.
čtvrtek 18. 3.
pátek 19. 3.
sobota 20. 3.
neděle 21. 3.
Věková skupina: rodiny s dětmi, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Anatom prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., představí nejvíce fascinující orgán v lidském těle – mozek. Podíváme se, jak vypadá. Na třech anatomických modelech si popíšeme jeho jednotlivé části. Řekneme si, z čeho se mozek skládá, a představíme jeho funkce. Jak vlastně byly funkce mozku odhaleny? Jaké metody a postupy se k nalezení poruch mozku používají dnes? Na funkce mozku se podíváme z různých stran a úhlů a vysvětlíme si, k čemu slouží Willisův tepenný okruh na dolní ploše mozku.
Na průřezu mozkem uvidíme další menší součásti a postupně tento nejzáhadnější lidský orgán rozebereme, včetně mozkového kmene a mozečku. Dozvíme se, jaké tři funkce mozeček plní a co se s námi děje, když je intoxikován alkoholem.
Ukážeme si, kde se nacházejí jednotlivá centra mozku včetně pro člověka toho nejdůležitějšího – centra naší osobnosti, úsudku a myšlení. Co se stane, když si někdo toto centrum naruší?
Kde přesně v mozku vzniká Parkinsonova choroba? Proč je kůra lidského mozku gyrifikovaná? To vše objasníme a navíc názorně ukážeme na anatomických modelech.
Kolik má mozková kůra laloků a kde se nacházejí? Co je to polohocit? Proč se nám při lehkém nárazu hlavy dělají před očima hvězdičky? V popisném videu najdete na všechny tyto otázky odpovědi a dozvíte se mnoho dalších pozoruhodných informací o stavbě mozku.

Přednášející

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Ústav anatomie 2. LF UK
Anatomie je jeho celoživotním osudem i koníčkem. Začal se jí věnovat již jako student druhého ročníku 3. LF UK. Postgraduální studium biomedicíny v rámci oboru Experimentální chirurgie zasvětil cévnímu zásobení tlustého střeva rovněž na 3. LF UK. Nyní se věnuje klinické anatomii pohybové, cévní a nervové soustavy a také výuce studentů.