Sluch, poruchy sluchu a sluchové neuroprotézy
Ústav experimentální medicíny AV ČR

Přednáška Týdne mozku

pondělí 15. 3., 16:00
Věková skupina: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
V přednášce budou uvedeny nejprve základní údaje o lidském sluchu, struktuře a funkci vnitřního ucha a sluchového systému mozku a o metodách jak tyto funkce zkoumáme. V experimentu na zvířeti je možné sledovat v průběhu akustické stimulace funkci jednotlivých nervových buněk a neuronových sítí. U člověka se kromě psychofyzikálních a audiologických metod podílejí ne výzkumu sluchu i metody magnetické rezonance. Poruchy sluchu mohou být vrozené a získané, ze získaných poruch je nejvýznamnější sluchová ztráta působením hluku. Sluch může poškodit i hudba, pokud je příliš hlasitá. Sluchová funkce se však zhoršuje i stárnutím, náhradu sluchu pak poskytují sluchadla, v případě úplné ztráty sluchu slouží k navrácení sluchové funkce sluchové neuroprotézy neboli kochleární implantáty.

Přednášející

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou zejména neurofyziologie sluchového systému, fyziologie vnitřního ucha, audiologie. V roce 1998 založil tradici Týdne mozku v České republice.