Bludiště
Fyziologický ústav AV ČR

Doprovodný program
on-line test

pondělí 15. 3., 9:00
úterý 16. 3.
středa 17. 3.
čtvrtek 18. 3.
pátek 19. 3.
sobota 20. 3.
neděle 21. 3.
Věková skupina: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Test umožňuje rozlišit dva typy navigace s různým mozkovým podkladem - pomocí orientačních značek a pomocí pozice startu. Pouze první z nich je závislá na vnitřním spánkovém laloku, mj. na hipokampu. Test zobrazuje kruhové bludiště při pohledu shora. Používá se u pacientů s poruchami mozku, jako je Alzheimerova nemoc. U těchto pacientů jeho výsledky souvisí s objemem vnitřního spánkového laloku a s úspěšností navigace v reálném prostoru.