Poklad v truhle
Fyziologický ústav AV ČR

Doprovodný program
on-line test

pondělí 15. 3., 9:00
úterý 16. 3.
středa 17. 3.
čtvrtek 18. 3.
pátek 19. 3.
sobota 20. 3.
neděle 21. 3.
Věková skupina: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Test pracovní a epizodické paměti
Test měří pracovní a epizodickou paměť. Pracovní paměť dokáže po krátkou dobu udržet různé informace, se kterými právě mentálně pracujete (obrázky, slova, vjemy), včetně jejich pořadí. Epizodická paměť uchovává vaše osobní události. Takovými událostmi nyní je přemísťování obrázků na obrazovce z jejich pozice do truhly. Na rozdíl od většiny používaných testů je test zaměřen na neverbální pracovní a epizodickou paměť. Je experimentálně používán na detekci paměťového postižení u pacientů s kognitivním postižením a vyvíjející se Alzheimerovou nemocí.