Jak mozek slyší řeč očima a jak se tato schopnost mění po nošení roušek
Psychologický ústav AV ČR

Doprovodný program
informační videa

sobota 20. 3., 9:00
neděle 21. 3.
Věková skupina: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost
Když s někým mluvíme tváří v tvář, vnímáme jeho řeč nejen ušima, ale i očima. Mozek během percepce řeči zpracovává signál, který slyšíme, tedy řečové zvuky, a současně také signál, který vidíme, tedy pohyby úst mluvčího. Mozek informace z těchto dvou modalit – zvukové a vizuální – dává dohromady, někdy i překvapivým způsobem, a neustále je vyhodnocuje podle aktuální situace. Pokud je zrovna hůř vidět nebo se nám zhorší zrak, začneme se víc spoléhat na řečové zvuky, pokud není dobře slyšet nebo se nám zhorší sluch, jako se to děje přirozeně s rostoucím věkem, začneme se podvědomě více spoléhat na odezírání ze rtů. Ale co se stane, když celá společnost najednou změní způsob, jakým komunikuje, a informace z jedné modality se stane nespolehlivou nebo je mnohem méně často k dispozici? Tuto otázku jsme si položili v naší nedávné studii. Na jaře 2020, kdy se začaly plošně nosit roušky, se odezírání ze rtů ve velké míře stalo nemožným. Jak si s tímto náš mozek poradil se dozvíte v našem videu!

"Odkazy na ilustrační videa použitá v hlavním příspevku:
- baba, gaga, a iluzorní McGurk stimulus http://speakinlab.cz/wp-content/uploads/2021/03/ba-ga-mcg.mp4
- McGurk stimulus bez roušky a s rouškou http://speakinlab.cz/wp-content/uploads/2021/03/with-fcmask.mp4”

Přednášející

Dr. Kateřina Chládková, M.A.
PSÚ AV ČR
Mgr. Václav Jonáš Podlipský, Ph.D.
Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci