Jazyk v mozku, mozek v jazyce
Psychologický ústav AV ČR

Doprovodný program
přednáška

neděle 21. 3., 9:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost
Všechno, co umíme, je nějak zakódováno v lidském mozku. To platí o pro jazyk, základní způsob naší komunikace a základní nástroj k vyjadřování myšlenek. Co o tom věda ví? Sídlí jazyk v levé hemisféře, jak se někdy říká? A kde doopravdy sídlí? Řekneme si něco o tom, jak se vztah mozku a jazyka dá zkoumat. Podíváme se na poruchy, které nám o jazyce v mozku něco říkají. Když jsou narušeny určité části mozku, mívá to předvídatelné následky v jazyce, ale znamená to, že jazyk opravu „sídlí“ právě tam? Ukážeme si, že pro používání jazyka je třeba mnohem víc, než konkrétní jednotlivé části mozku. Uvidíme, že jde hlavně o souhru, a věda pomalu začíná odhalovat zákonitosti této souhry. Pro pochopení jazyka v mozku je důležité chápat, že jazyk se skládá z různých schopností a dovedností: znát významy slov, pamatovat si zvuky slov, spojovat slova a pamatovat si, co jsme už řekli, nebo překládat své komunikační plány do pohybů mluvidel.

Přednášející

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
PSÚ AV ČR