Jak vzniká bolest
Fyziologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku

úterý 16. 3., 16:00
Věková skupina: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Akutní bolest představuje důležitou ochrannou funkci, která chrání organismus před poškozením. Dlouhodobé bolestivé stavy ale tuto výstražnou funkci nenaplňují a jsou samy o sobě onemocněním. Moderní medicína stále nemá dostatek vhodných prostředků pro tlumení chronické bolesti bez nežádoucích vedlejších účinků. Velmi obtížně léčitelné jsou zejména bolestivé stavy spojené s poškozením nervového systému – neuropatie, kdy se uplatňují odlišné mechanismy vzniku bolesti. Proto je velmi důležité objasnit buněčné a patofyziologické mechanismy, které tyto bolestivé stavy způsobují, a určit tak nové potenciální možnosti jejich léčby. Přednáška posluchače seznámí se základními principy vzniku a přenosu bolestivých podnětů, se vznikem některých chronických bolestivých stavů a výzkumem molekulárních mechanismů, které by mohly vést k jejich budoucí léčbě.

Přednášející

MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR