Počítačové využití elektrické aktivity mozku
Západočeská univerzita v Plzni

Doprovodný program
beseda

pondělí 15. 3., 09:00
úterý 16. 3., záznam
středa 17. 3., záznam
čtvrtek 18. 3., záznam
pátek 19. 3., záznam
sobota 20. 3., záznam
neděle 21. 3., záznam
Věková skupina: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost
Elektrická aktivita lidského mozku je přes celou řadu omezení měřitelná i na povrchu hlavy. Protože jde o metodu neinvazivní, je vhodná pro praktické aplikace, které využívají tuto aktivitu pro identifikaci některých požadavků člověka a následně počítačové ovládání jednoduchých zařízení. Existují tak technologické firmy vyrábějící zařízení pro efektivní snímání tohoto typu mozkové aktivity a zároveň probíhá vývoj tzv. BCI systémů, které zprostředkovávají obousměrnou komunikaci mezi člověkem, resp. lidským mozkem, a počítačem. V rozhovoru se dozvíte o současném stavu a možnostech takového typu komunikace a konkrétních zkušenostech z různých BCI projektů.

Přednášející

Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd ZČU
Roman Mouček je vedoucím neuroinformatické skupiny Fakulty aplikovaných věd ZČU, která se zabývá zejména tématy rozhraní člověk (mozek) – počítač, zpracováním elektrofyziologických signálů, počítačovou neurorehabilitací a umělou inteligencí.