Mozek, neurony a chování aneb vesmír v naší hlavě
Fyziologický ústav AV ČR

Přednáška Týdne mozku

čtvrtek 18. 3., 16:00
Věková skupina: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Chování živočichů i člověka lze do určité míry chápat jako konečný projev činnosti miliard nervových buněk (tzv. neuronů) v mozku a jejich spojení. Způsob, jakým spolu nervové buňky hovoří, jak se v mozku ukládají a zpracovávají informace, a jak se to projeví na činnosti celého organismu, zůstával lidstvu až do relativně nedávné doby téměř neznámý. Na základě poznatků anatomů z konce 19. století zažila neurofyziologie (dnes se často hovoří obecněji o neurovědách) nebývalý rozmach právě ve 20. století. Badatelé se dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuronů, funkci nervových okruhů a jejich význam pro chování. Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Přednáška poodhalí některá tajemství neurobiologického výzkumu a ukáže moderní přístupy ke zkoumání mozku.

Přednášející

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc.
Fyziologický ústav AV ČR