Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.

Během letošního, 20. ročníku vystoupí s přednáškami přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd. O víkendu na ně naváže doprovodný interaktivní program v podobě workshopů, výstavy a dalších aktivit. Festival je určen pro zvídavé studenty, rodiče s dětmi i širokou veřejnost.

 
 
The European Dana Alliance for the BrainPořádání této akce v Evropě koordinuje The European Dana Alliance for the Brain (EDAB).
 
 
Na organizaci Týdne mozku se podílejí tyto instituce:

 

SSČÚEM AV ČRČeská společnost pro neurovědy

 

Program

 

Po
12. 3.
Přednáška Týdne mozku

Orientace v prostoru, mozkové mapy a jejich poruchy

prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
12. 3. 2018 9:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Optofyziologie - ovládání činnosti mozkových neuronů pomocí světla

Mgr. Ondřej Novák
12. 3. 2018 11:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Mozek, řeč a písmo

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
12. 3. 2018 14:00
Rezervovat
Doprovodný program

Jakub Pok – Škola paměti

Přednáška, praktická cvičení
12. 3. 2018 17:00
Rezervovat
Doprovodný program

Memory park

Interaktivní expozice
12. 3. 2018 10:00–17:00
Bez rezervace
Út
13. 3.
Přednáška Týdne mozku

Funkční magnetická rezonance mozku

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
13. 3. 2018 9:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Moderní přístupy k terapii neurodegenerativních onemocnění

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
13. 3. 2018 11:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Výraz tváře jako okno do duše

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
13. 3. 2018 14:00
Rezervovat
Doprovodný program

Mozek na Jedničku

Interaktivní výstava
13. 3. 2018 9:00-17:00
Bez rezervace
Doprovodný program

Češi a jejich duševní zdraví

Přednáší PhDr. Petr Winkler
13. 3. 2018 17:00
Rezervovat
St
14. 3.
Přednáška Týdne mozku

Umělá inteligence –od pravidel k neuronovým sítím

Mgr. David Klusáček, Ph.D.
14. 3. 2018 9:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

NG2 gliové buňky a regenerace CNS

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
14. 3. 2018 11:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Spektrum neurovývojových poruch: Autismus, ADHD a vývojová dysfázie

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
14. 3. 2018 14:00
Rezervovat
Doprovodný program

Hlavolamy ve výuce - RNDr. Jaroslav Flejberk

Workshop
14. 3. 2018 15:30
Rezervovat
Doprovodný program

Deskové hry ve výuce

Přednáší RNDr. Jaroslav Flejberk
14. 3. 2018 17:00
Rezervovat
Čt
15. 3.
Přednáška Týdne mozku

Vnitřní hodiny a jejich vliv na naše zdraví

Mgr. Zuzana Novosadová
15. 3. 2018 9:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Neuroendoskopie v dětské neurochirurgii

MUDr. Petr Libý, Ph.D.
15. 3. 2018 11:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Teorie sítí jako nový jazyk neurověd

Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
15. 3. 2018 14:00
Rezervovat
Doprovodný program

Přes hranici empatie
systemické konstelace

Přednáší MUDr. Petr Mílek
15. 3. 2018 18:00
Rezervovat

16. 3.
Přednáška Týdne mozku

Neurochirurgie a moderní přístupy k vyšetření mozku

doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
16. 3. 2018 9:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Mozek, paměť a neurální reprezentace okolního světa

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
16. 3. 2018 11:00
Rezervovat
Přednáška Týdne mozku

Poruchy spánku a naše biologické hodiny

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
16. 3. 2018 14:00
Rezervovat
Doprovodný program

Red Blue Dimension: Nasaď si růžové brýle a uvidíš realitu

Vernisáž výstavy
16. 3. 2018 17:30
Rezervovat
So
17. 3.
Doprovodný program

Videomaping - interaktivní ukázky možné příčiny (CMP) s doprovodným komentářem

17. 3. 2018 10:00–17:00
Bez rezervace
Doprovodný program

Techmania

Interaktivní výstava, workshop
17.–18. 3. 2018 10:00–17:00
Bez rezervace
Doprovodný program

iQLANDIA

Interaktivní výstava, workshop
17.–18. 3. 2018 10:00–17:00
Bez rezervace
Doprovodný program

Vnímat svět jinak – NáZNAK

Interaktivní workshop
17. 3. 2018 10:30–11:00
Rezervovat
Doprovodný program

Vnímat svět jinak – NáZNAK

Interaktivní workshop
17. 3. 2018 11:30–12:00
Rezervovat
Doprovodný program

Mozkoherna Evy Fruhwirtové

Interaktivní workshop
17. 3. 2018 14:00–15:30
Rezervovat
Doprovodný program

Vliv barev na náš mozek

Přednáší Peter Herel
17. 3. 2018 17:00
Rezervovat
Doprovodný program

Red Blue Dimension: Nasaď si růžové brýle a uvidíš realitu

Výstava
17.–18. 3. 2018 10:00–17:00
Bez rezervace
Ne
18. 3.
Doprovodný program

Fenomén slyšení hlasů

Workshop
18. 3. 2018 10:00–12:00
Rezervovat
Doprovodný program

Red Blue Dimension: Nasaď si růžové brýle a uvidíš realitu

Výstava
17.–18. 3. 2018 10:00–17:00
Bez rezervace
Doprovodný program

Techmania

Interaktivní výstava, workshop
17.–18. 3. 2018 10:00–17:00
Bez rezervace
Doprovodný program

iQLANDIA

Interaktivní výstava, workshop
17.–18. 3. 2018 10:00–17:00
Rezervovat
 

 

Praktické informace

 
Vstup a registrace
 
  • vstup na všechny festivalové akce je zdarma
  • na přednášky je potřeba se registrovat (záložka Program)
  • na přednášky se, prosím, dostavte minimálně 10 minut před zahájením
 
Organizace a délka přednášek
 
  • přednášky se konají ve 2. patře – v sále 206 a v sále 205
  • doba trvání přednášek je cca 60 minut, po skončení je vymezen čas na dotazy a diskusi
  • záznamy přednášek budou na web umístěny cca měsíc po skončení akce
 
Jak se k nám dostanete
 
  • festival se koná v budově Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1
  • dostanete se k nám z tramvajové zastávky „Národní divadlo“ nebo ze stanice metra B „Národní třída“
 
 
 

 

Galerie

Záznamy a videa

Týden mozku 2017

 

Orientace v prostoru, mozkové mapy a jejich poruchy

Přednášející: RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
 

 

 

Moderní neurochirurgické metody

Přednášející: prof. MUDr Eduard Zvěřina, DrSc., Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol
 

Orofaciální bolest

Přednášející: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Ústav normální, klinické a patologické fyziologie 3. lékařské fakulty UK, Praha
 

Je roztroušená skleróza civilizační choroba?

Přednášející: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 

Preklinické testy genové terapie Huntingtonovy choroby

Přednášející: Ing. Zdenka Ellederová, PhD., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v. v. i., Liběchov
 

Pokroky ve výzkumu spánku

Přednášející: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 

Využití gama-nože v léčbě onemocnění mozku

Přednášející: MUDr. Dušan Urgošík, CSc., Nemocnice Na Homolce, Praha
 

Poruchy řízení pohybu: od obrny k Parkinsonovi

Přednášející: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze;

Zvukový záznam přednášky:

Přednáška byla pořízena pouze v audioformátu z důvodu ochrany osobních dat
 

Mozek v akci aneb excitace není vždy jen rozkoš

Přednášející: prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Praha

Zvukový záznam přednášky:

Přednáška byla pořízena pouze v audioformátu z důvodu ochrany osobních dat
 

 

Týden mozku 2016

 

Význam přiměřeného spánku pro zdraví a vybrané poruchy spánku

Přednášející: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 

Mozek a konopí

Přednášející: Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK, Praha
 

Epilepsie a věštění z křišťálové koule

Přednášející: Doc. MUDr. Přemysl Jiruška, PhD., Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Praha
 

Gliové buňky a jejich úloha

Přednášející: Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR v. v. i., Praha
 

Regenerace v mozku, míše a periferních nervech, možnosti neurochirurgického využití

Přednášející: Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol
 

Jak bezpečně do mozku aneb moderní trendy v mikroneurochirurgii

Přednášející: MUDr Jan Klener, oddělení neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Dynamika vývoje mozkových sítí

Přednášející: Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha
 

Duševní poruchy v současném světě

Přednášející: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

Kontakt

Ing. Kristýna Vidimová
koordinátorka akce

GSM: +420 730 546 242
Tel.: +420 221 403 405
E-mail: vidimova@ssc.cas.cz

 

Spolupracující organizace

logo-fakulta-et-cvut.png  logo-Mindball.jpglogo-UK.jpg logo-FGU-h82.jpg

logo-CRPlus.png  logo-ABC.jpg  logo-skolaPameti.png  logo-naznak.png

logo-IQLandia.pnglogo-Bayer.pnglogo-red-blue-dim.jpgPevnost poznání

logo-techmania.pnglogo-NUDZ.jpgGreen Doors